ТАРИФТЕР
70 000
/MONTH
FLEXIBLE MONTH
1 ҚАБАТ
Бос жұмыс орны
Интернет
Су, шай
Принтер (с/б және С/в), көшірме,
сканер А3, А4
Заттарға арналған локер
Коворкингтің жалпы
инфрақұрылымын пайдалану,
терраса
/MONTH
120 000
Unicorn officies
7/8 ҚАБАТ
Бекітілген жұмыс орны
Интернет / utp
Су, шай
Принтер, көшірме, сканер А3, А4
Құжаттар жәшігі және заттарға арналған шкаф
Коворкингтің жалпы инфрақұрылымын
пайдалану, терраса
Хаб шараларына тегін кіру
Заңды мекен-жайы
Қалалық қоңыраулар мен поштаны
қабылдау
Хаб шараларына тегін кіру
Коворкингтің жалпы
инфрақұрылымын пайдалану,
терраса
Локер және заттар арналған жәшік
Принтер (с/б және С/в), көшірме, сканер А3, А4
Су, шай
Интернет / utp
Бекітілген жұмыс орны
/MONTH
100 000
/MONTH
120 000
8 ҚАБАТ
ROCKET MONTH
ROCKET MONTH
7 ҚАБАТ